8 February 2019

Јавен оглас за вработување на помошно технички лица

There is no translation available.

Врз основа на член 22 и член 23 from Законот за работни односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 16/10, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/15, 27/16 и 120/18), член 3 и член 20-г from Законот за вработените во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), одредбите from Правилникот за задолжителни елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/15), и известувањето from Министерство за финансии за обезбедени финансиски средства број 18-1892/2 from 05.02.2019 година, Националната установа „Театар за деца и младинци“ – Скопје објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС
Број 1/2019


I. Националната установа „Театар за деца и младинци“ – Скопје има потреба from вработување на 7 (седум) помошно – технички лица на неопределено време за следните работни места:
1. 1 (едно) лице на работно место Шминкер, шифра КУЛ 0405(Б01)006
Посебни услови: степен и вид на образование, Средно образование.

2. 2 (две) лица на работно место Портир, шифра КУЛ 0401(Б02)002
Посебни услови: степен и вид на образование, Средно образование.
Лиценца за обезбедување лица и имоти.
Напомена: Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година, едно (1) вработување за работно место Портир е предвидено за Албанец/ка.

3. 1 (едно) лице на работно место Тон мајстор, шифра КУЛ 0405(А01)004
Посебни услови: степен и вид на образование, Средно стручно образование – електротехничка струка.

4. 1 (едно) лице на работно место Светло мајстор, шифра КУЛ 0405(А01)002
Посебни услови: степен и вид на образование, Средно стручно образование – електротехничка струка.

5. 1 (едно) лице на работно место Реквизитер, шифра КУЛ 0405(Б01)008
Посебни услови: степен и вид на образование, Средно стручно образование – уметничко.

6. 1 (едно) лице на работно место Гардеробер, шифра КУЛ 0405(В01)004
Посебни услови: степен и вид на образование, Средно образование.

ПРЕВЗЕМАЊЕ НА:

Потребни услови за вработување на јавен оглас Број 1/2019

Пријава за јавен оглас

FaLang translation system by Faboba

Monthly repertoire

May 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Marketing