Театар за деца и младинци
Menu

Novosti

REZERVACII
ЗА БИЛЕТИ И ПРЕТСТАВИ
02 3 222 619
ВТОРНИК, СРЕДА И НЕДЕЛА:
од 10:00 до 12:00 часот

ЧЕТВРТОК, ПЕТОК И САБОТА:
од 10.00 до 12.00 и од 17.00 до 19.00 часот
ИНФОРМАЦИИ
071 378 387
ОД ВТОРНИК ДО ПЕТОК:
од 12:00 до 15:00 часот

Tekovni proekti

  • Мачорот во чизми
  • Снежната кралица
  • Сидарта